Baineann an IALC úsáid as fianáin le go mbeidh an t-eispéireas is fearr is féidir agat ar ár suíomhanna gréasáin. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo agus toiliú leis an úsáid a bhainimid as fianáin faoi mar atá leagtha amach sa Pholasaí Príobháideachais seo. Cliceáil anseo má theastaíonn uait an teachtaireacht seo a bhaint.
MENU

An Séú Comhdháil Idirnáisiúnta Bhliantúil (Toronto, Ceanada)

Is mór ag Cumann Idirnáisiúnta na gCoimisinéirí Teanga an 6ú Comhdháil Idirnáisiúnta Bhliantúil dá chuid, atá ar siúl ar an 26 & 27 Meitheamh 2019 in Toronto, Ceanada, a chur i láthair.

Mionlaigh Theanga a Chosaint, Sochaithe Níos Láidre a Chothú

Tiocfaidh ionadaithe ardleibhéil ó eagraíochtaí idirnáisiúnta agus ó rialtais stáit chomh maith le coimisinéirí teanga, ombudsmain, saineolaithe agus comhaltaí de bhalleagraíochtaí ó áiteanna ar fud an domhain le chéile faoi scáth na Comhdhála seo.

I rith na Comhdhála dhá lá seo scrúdófar ról lárnach na n-ombudsman teanga maidir le pobail teangacha mionlaigh a chosaint mar aon lena ról mar uirlisí riachtanacha ar mhaithe le lánpháirtiú na sochaí, cothú na síochána agus coinbhleachtaí a chosc i sochaithe atá il-eitneach agus ilteangach.

Sa chomhdháil seo tarraingeofar aird ar institiúidí a dhéanann teangacha dúchais a chur chun cinn agus a chosaint i gcomhthéacs Bhliain Idirnáisiúnta na dTeangacha Dúchais faoi scáth na Náisiún Aontaithe; díreofar freisin ar thionchar na teicneolaíochta ar chosaint teangacha mionlaigh amach anseo ar fud an domhain.

IS FÉIDIR CLÁRÚ ANOIS!

Bí linn ag an ócáid iontach seo, áit a mbeidh deis agat bualadh lenár n-aoichainteoirí eisceachtúla! Cliceáil anseo go mbeidh teacht agat ar an ardán clárúcháin.

Bain leas as ráta na Mochóirí!

Le tuilleadh eolais a fháil ar IALC agus ar Chomhdháil Idirnáisiúnta 2019 féach http://languagecommissioners.org nó seol ríomhphost chuig conferenceIALC2019@csfontario.ca

 

Dréachtchlár Nuashonraithe 09/05/2019